• Min Konto
 • Hjem
 • Sertifisering av arbeidsklær og tilbehør

Sertifisering av arbeidsklær og tilbehør

Sertifisering av arbeidsklær og tilbehør


Bli klokere på sertifiseringer av arbeidsklær og tilbehørDet kan være en jungel å orientere seg rundt i de europeiske EN-standardene og sertifiseringene for arbeidsklær, kneputer og hansker, og det kan koste dyrt i bøter dersom sertifiseringene ikke blir overholdt på bestemte områder. Vi har samlet en liste over de viktigste sertifiseringene, så du kan bli klokere og sikre at du velger det riktige arbeidstøyet og utstyret til det arbeidet du skal utføre.
EN ISO 20471 (tidl. EN 471) - Synlig, Hi-Vis bekledning

EN ISO 20471 er den internasjonale standarden for klær med høy synlighet, også kalt refleksklær eller Hi-Vis, og er den vanligste sertifiseringen innenfor arbeidsklær. EN 20471 erstatter den tidligere EN 471-standarden. Den fluorescerende fargen gjør deg synlig i dagslys, og refleksene sikrer at du er synlig i mørket. Denne sertifiseringen er blant annet påkrevd ved arbeid i høyrisikoområder, hvor man arbeider i nærheten av trafikken, på byggeplasser og generelt i nærheten av motoriserte kjøretøy, som kraner og gravemaskiner. EN ISO 20471 er klassifisert i 3 klasser etter synlighet i forhold til materialets overflate, hvor det er mengden av fluorescerende stoff og refleksmateriale som bestemmer hvilken sikkerhetsklasse klærne er i. Klasse 3 er den klassen som stiller de høyeste kravene.

 • EN ISO 20471-1 - minimum 0,14 m² fluorescerende materiale og minimum 0,10 m² reflekterende materiale.
 • EN ISO 20471-2 - minimum 0,50 m² fluorescerende materiale og minimum 0,13 m² reflekterende materiale.
 • EN ISO 20471-3 - minimum 0,80 m² fluorescerende materiale og minimum 0,20 m² reflekterende materiale.


Klasse 3 bekledning kan oppnås på flere måter. Du kan bruke et klasse 3-produkt eller kombinere to klasse 2-produkter, som tilsammen blir klasse 3-sertifisert.

Se kombinasjonsmulighetene i skjemaet nedenfor:


EN ISO 20471 Klasse 3 Klasse 2 Klasse 1
Klasse 2 Samlet klasse 3 Samlet klasse 3 Samlet klasse 2
Klasse 1 Samlet klasse 3 Samlet klasse 2 Samlet klasse 1
EN ISO 20471
EN ISO 11612 (tidl. EN 531) - Flammehemmende arbeidsklær

Beskyttelsesklær som er EN ISO 11612 sertifisert, beskytter brukeren mot kortvarig kontakt med høy varme og flammer. Klærne omtales flammehemmende eller brannhemmende i daglig tale. Klærne klassifiseres etter forskjellige parametre, som varmestråling, kontaktvarme etc. Arbeidsklær med EN ISO 11612-sertifiseringen er blant annet egnet til elektrikere og industriarbeidere som kan være i faresonen for eksponering av ild eller andre varme omgivelser. Denne sertifiseringen brukes kun til klær - med unntagelse av hetter. Skal ansikt eller hender beskyttes, må man finne ytterligere beskyttelsesutstyr.

Se utvalget av flammehemmende arbeidsklær med EN ISO 11612 her.

A1, A2 Krav til begrenset spredning av ild, A1: Overflateantennelse
A2: Kant antennelse
B (1-3) Beskyttelse mot konveksjonsvarme og åpen ild
C (1-4) Beskyttelse mot strålevarme
D (1-3) Beskyttelse mot sprut med smeltet aluminium
E (1-3) Beskyttelse mot sprut med smeltet jern
F (1-3) Beskyttelse mot kontaktvarme


EN ISO 11612
EN ISO 14116 (tidl. EN 533) - Flammehemmende arbeidsklær (begrenset flammespredning)

Beskyttelsesklær som er sertifisert i henhold til EN ISO 14116 beskytter mot kort, tilfeldig kontakt med gnister eller varme under omstendigheter hvor det ikke er noen vesentlig varmerisiko, og hvor det ikke er andre varmetyper. Arbeidsklær med EN ISO 14116-sertifisering reduserer muligheten for antennelse, som utgjør en sikkerhetsrisiko.
Er det nødvendig med beskyttelse mot varmerisiko, anbefales EN ISO 11612.
EN ISO 14116 blir ofte brukt til bekledning og tilbehør med et lavere nivå av flammehemmende egenskaper. Det kan være Hi-Vis vester, regntøy, kneputer, strømper med mer.
Klasse 3 er det høyeste nivået. Bekledning under indeks 3 skal brukes i kombinasjon med bekledning i henhold til EN ISO 11612. Bekledning med indeks 1 må ikke komme i direkte kontakt med huden. Det vil si, den må kun bæres utenpå bekledning av indeks 2 eller 3.

Indeks 1 Flammespredning, flammerester og egenskaper for ettertenning
Index 2 Flammespredning, flammerester og egenskaper for ettertenning (Indeks 1) + egenskaper for dannelse av hull
Indeks 3 Flammespredning, flammerester og egenskaper for ettertenning (Indeks 1) + egenskaper for dannelse av hull (Indeks 2) + egenskaper for restflammer
EN ISO 14116
EN 13034 bekledning til beskyttelse mot flytende kjemikalier

Det skal brukes når det er risiko for eksponering av lette damper, flytende aerosoler, små mengder spray eller tilfeldige små sprut. EN 13034 bekledning brukes når det ikke er påkrevd med en komplett barriere mot væskegjennomtrengning. Blir man truffet av kjemikalier, skal arbeidsklærne straks tas av.

Kjemikaliegruppe Kjemikalie
Syre H2S04-30% (svovelsyre)
Base NA0H 10% (natriumhydroxid - også kalt lut eller kaustisk soda)
Aromatisk kulbrinte 0-xylene
Alkohol Butanol


EN 13034
IEC 61482-2

Bekledning med denne sertifiseringen har en beskyttelsesverdi mot termiske risiko ved en lysbueulykke. Det vil si at de beskyttende egenskapene er utviklet til å forhindre forekomsten av annengradsforbrenninger. Standarden tar ikke hensyn til øvrige risikoer ved lysbue som metallsplitter, trykkbølger, elektriske støt og helseskadelige gasser som oppstår ved materialets fordampning.

Jo høyere kaloriverdi materialet eller klærne har, desto bedre beskytter det brukeren. Disse testene kan også utføres på kombinasjoner av materialer, og de oppnår dermed høyere beskyttelsesverdi.

I 2019 ble det tilføyet et nytt piktogram for sikkerhetsbekledning som oppfyller kravene i IEC 61482-2, som inkluderer to testmetoder med forskjellige risikonivåer:

IEC 61482-2
IEC 61482-1-1 - Open Arc test (åpen lysbue)

Innebærer et mellomspenningsområde (>1000 V)
Materialer og klær utsettes for åpen lysbue ved denne testen. Hvert enkelt materiale eller materialekombinasjon får et resultat som angis i kaloriverdi. Kaloriverdien er grensen for varmeenergien et materiale kan utsettes for og fortsatt beskytte brukeren mot annengradsforbrenninger, ATPV-verdien, eller for når det oppstår hull i materialet, EBT-verdien. ATPV og EBT er beregnet ut fra en beskyttelsesgrad på 50%.
ATPV og EBT ble supplert med en ELIM-verdi i 2019. Idéen med ELIM er å fjerne risikoen for en 2. gradsforbrenning og medvirke til å beskytte brukeren på en sikker måte - uten å øke andre risikoer og forhindre brukeren i å arbeide.

IEC 61482-1-1
IEC 61482-1-2 - Box test (retningsbestemt direkte lysbue)

Innebærer et lavspenningsområde (400 V).
Materiale og klær testes med en direkte lysbue ved en bestemt verdi. Ved en spenning på 400 V i tidsrommet 500 ms. Testen blir utført i to forskjellige klasser. Etter gjennomført test blir resultatet godkjent eller ikke godkjent. Ofte krever det en kombinasjon av klær med fôr eller forskjellig tøy for å bestå Box test klasse 2.


Lysbue Tid
Klasse 1/APC1 4kA - 168 kJ (400 V) 500 ms
Klasse 2/APC2 7kA - 320 kJ (400 V) 500 ms
IEC 61482-1-2
EN ISO 11611 (tidl. EN 470-1) - Arbeidsklær til sveising

Beskyttelsesklær som er sertifisert i henhold til EN ISO 11611 er beregnet til deg som er i kortvarig kontakt med flammer, er sveiser eller har lignende arbeid med tilsvarende risiko. Hvis sveisetøyet er tilgriset med lettantennelige stoffer, forringes flammebeskyttelseseffekten. Dessuten skal sveisetøyet brukes sammen med annet tøy, som er sertifisert med EN ISO 11611 for å være helt beskyttet. EN ISO 11611 klassifiseres i 2 klasser:

 • EN ISO 11611-1 - beskytter mot mindre risikofylte sveisemetoder og situasjoner, hvor det kan oppstå mindre sprut og strålevarme.

 • EN ISO 11611-2 - beskytter mot mer risikofylte sveisemetoder og situasjoner, hvor det kan oppstå mer sprut og strålevarme.


EN ISO 11611
EN 342 - Kulde

Beskyttelsesklær som er sertifisert EN 342, beskytter deg mot kulde. Kulde betegnes som kombinasjon av fuktighet og vind med en lufttemperatur på under -5°C, hvor det er viktig at du holdes tørr og varm. Blir klærne våte forringes egenskapene. Er det mye vind, kan du ha bruk for en høyere isolering, selv om temperaturen er uendret. Beskyttelsen i klærne kan forringes hvis de er våte, derfor er det viktig å holde dem tørre. Det er behov for bekledning til hender, føtter og hode for å forebygge lokal avkjøling, det gir også bedre kuldebeskyttelse. Sørg for at det er i riktig størrelse, og at det er strammet til omkring håndleddene.


EN 342
EN 343 - Regn

Beskyttelsesklær som er sertifisert EN 343, beskytter deg mot snø, regn, tåke og fuktig vær. EN 343 arbeidsbekledning er testet for vanntetthet  klasse 1-4 og pustbarhet klasse 1-4, hvor klasse 4 er det høyeste nivået. Klærnes pustbarhet oppnår normalt en klasse 4: 4, hvis det er utenfor. Er tøyet for tykt er det typisk klasse 4: 2.
Vær oppmerksom på at tøyet skal lukkes omhyggelig for å oppnå maksimal beskyttelseseffekt, og at tøy med denne sertifiseringen ikke er egnet til bruk ved arbeid med ild.

EN 343
EN 1149 3/5 - Elektrostatiske egenskaper

Disse sertifiseringene beskytter deg mot elektrostatiske utladninger – f.eks. til arbeid hvor det er risiko for eksplosjonsfare. Ved bruk av tøy med disse sertifiseringene skal brukeren være jordbunnet korrekt med det rette fottøyet. Vær her oppmerksom på at tøyet dekker under bevegelser – f. eks ved knelende arbeid.

 • EN 1149-3:2004 - elektrisk avladning
  Standarden beskriver nedbrytningen av elektrostatisk ladning fra bekledningsmaterialers overflate.

 • EN 1149-5:2008 - materialets yteevne og design
  Standarden beskriver kravene til materialer og konstruksjon av elektrostatisk ledende beskyttelsesbekledning som blir brukt i områder med risiko for plutselig utledning av elektrostatiske ladninger.

Beskyttelsesklær som er sertifisert i henhold til EN 1149, beskytter brukeren mot statisk elektrisitet og minsker risikoen for gnistdannelse. Klærne skal brukes som en del av et samlet jordforbundet system for å unngå elektriske ladninger.

EN 1149 3/5
EN 13758-2 – Arbeidsklær med UV-beskyttelse

Klær som er sertifisert med EN 13758-2 beskytter deg mot solens UVA- og UVB-stråler. Arbeider du ute, er du i høyrisiko for å bli truffet av solens stråler, hvilket kan medføre hudskader. Risikoen for hudskader kan reduseres ved å bruke klær med EN 13758-2-sertifisering. Vær oppmerksom på at det kun er hud som er dekket av klærne, som er beskyttet.
Finn utdypende forklaring på bloggen

EN 13758-2
EN ISO 15797 - Industrivask

Klær som er sertifisert med EN ISO 15797 stiller krav til at produktet er egnet til industrivask og industritørking.

EN ISO 15797
EN 381-5 – Arbeidsklær til arbeid med motorsag

EN 381-5 er normen for beskyttelsesklær med sag- og benbeskyttelse også kalt skjærebukser. Arbeider du i skogen med skogsagningsarbeid, bør du ha arbeidsklær med denne sertifiseringen.

EN 381-5 klassifiseres etter kjedehastighet:

 • Klasse 1 - beskytter ved kjedehastighet på 20 m/s
 • Klasse 2 - beskytter ved kjedehastighet på 24 m/s
 • Klasse 3 - beskytter ved kjedehastighet på 28 m/s

Vær oppmerksom på at buksenes sagbeskyttelse overlapper beskyttelsesfottøyet, ellers risikerer du å ikke være optimalt sikret.

EN 381-5
Oeko-tex® Standard 100 – arbeidsklær er testet for helseskadelige stoffer

Kjøper du arbeidsklær med Oeko-tex® Standard 100-sertifiseringen, ofte nevnt som Oeko-tex®, er du sikret at ditt tøy er testet for helseskadelige stoffer. Dette er en internasjonal standard med strenge krav til produktene. Det er ikke bare stoffet som er testet, men alle delene av produktet, som merker, lynlåser og fyllingsmaterialer.

Oeko-tex® Standard 100
Tilbehør

EN 397 - Industrisikkerhetshjelmer

EN 397 er sertifiseringen for industrisikkerhetshjelmer og lever dermed opp til fysiske krav om materialer, konstruksjon og størrelse. Denne sertifiseringen skal beskytte brukeren for fallende gjenstander. Vær særlig oppmerksom på at sikkerhetshjelmer har en utløpsdato, og de er ikke godkjent etter sertifiseringens utløp.  

Se hele vårt her.
I teksten , kan du lese mye mer om test og godkjennelser i hjelmer.


EN 14404 - Knebeskyttelse

Skal du bruke knebeskyttere til ditt arbeid bør du se etter EN 14404-sertifiseringen, som stiller krav til knebeskyttere for arbeid i knelende posisjon. Kneputer skal skiftes jevnlig etter behov, da slit vil forringe kvaliteten. EN 14404-sertifiseringen klassifiseres i 3 nivåer 0-2:

 • Niveau 0 - Egnet til bruk på flate underlag
 • Niveau 1 - Egnet til bruk på flate eller ujevne underlag
 • Niveau 2 - Egnet til bruk på flate eller ujevne underlag under vanskelige forhold

Kneputer med EN 14404-sertifiseringen er ytterligere delt opp i typer:

 • Type 1 - Kneputer festet rundt benet og uavhengig av andre klær.
 • Type 2 - Kneputer i skum eller annen polstring festet i kneputelommer på buksene eller som en permanent del av buksene.
 • Type 3 - Løse kneputer som ikke er festet rundt benet, men flyttbare.
 • Type 4 - Kneputer som er en del av et annet produkt.

Se hele vårt utvalg av kneputer her.

EN 14404
EN 420 - Hansker

EN 420 er normen for generelle krav og prøvingsmetoder av hansker. Vær oppmerksom på at hvis hansken er skadet, så forringes beskyttelsen. Disse hanskene er ikke beregnet til bruk ved arbeid med ild.

EN 420
EN 374 - Kjemikalier (hansker)

Hansker som er sertifisert med EN 374, beskytter brukeren mot kjemikalier og mikroorganismer. Hanskene klassifiseres fra A-L i forhold til hva den beskytter mot:
A: Methanol
B: Acetone
C: Acetonitril
D: Dichlormethan
E: Svovelkullstoff
F: Toluen
G: Diethylamin
H: Tetrahydrofuran
I: Ethylacetat
J: n-Heptan
K: Natriumhydroxid 40%
L: Svovelsyre 96%

Utover dette er de klassifisert i nivåer fra 1-6, hvor kjapp gjennomtrengningen skjer:
Nivå 1: Opptil 10 minutter
Nivå 2: Opptil 30 minutter
Nivå 3: Opptil 60 minutter
Nivå 4: Opptil 120 minutter
Nivå 5: Opptil 240 minutter
Nivå 6: Opptil 480 minutter

EN 374
EN 388 - Mekaniske risikoer (hansker)

Hansker som er sertifisert med EN 388, beskytter mot mekaniske risikoer. Denne sertifiseringen er blitt oppdatert fra versjon 2003 til 2016, hvor hanskene utsettes for nye krav og en ny test av skjærefasthet. Hansker sertifisert etter EN388:2003 oppnår en score etter test A-D, som er A: slitasje, B: skjærefasthet, C: rivestyrke og D: punktering. Jo høyere score, jo bedre. Den høyeste scoren en hanske kan oppnå er 4544.

Hansker sertifisert etter EN 388:2016 oppnår en score etter slitasje, rivestyrke og punktering. Hanskens skjærefasthet markeres med en bokstav fra A til F, hvor F er den høyeste skjærefastheten. Den høyeste scoren en hanske kan oppnå er derfor 4444F.

EN 388
EN 407 - Termiske risikoer (hansker)

EN 407 stiller krav til at hanskene er sertifisert og godkjent til beskyttelse ved kontakt med høy varme og ild som for eksempel kontaktvarme, strålevarme eller smeltet metall. Denne sertifiseringen er oppdelt i beskyttelsesnivåer fra a-f:
a: Ild
b: Kontaktvarme
c: Isoleringsvarme
d: Strålevarme
e: Smeltet metall - ved mindre sprut
f: Smeltet metall - større mengde

EN 407
EN 511 - Kulde (hansker)

EN 511 stiller krav til at hanskene er sertifisert og godkjent til beskyttelse mot kulde. Hansken skal kunne motstå både gjennomtrengende kulde (konveksjonskulde) og kontaktkulde, det vil si ved direkte berøring. Det er ikke et krav at hansken også skal være testet mot gjennomtrengning av vann. Hanskene skal som minimum kunne oppnå beskyttelsesnivå 1 i henhold til EN 388 gjeldende for slitasje og rivefasthet.


Se hele vårt utvalg av hansker her.

EN 511
Fritidsklær

EN 1150 - Synlig fritidsbekledning

Dette er normen for bekledning med høy synlighet til ikke-arbeidsmessig bruk. Det er f.eks. til løpeturen i mørket eller til barna når de sykler omkring.
Har du spørsmål om sertifiseringer?

Du er alltid velkommen til å kontakte vår kundeservice hvis du er i tvil om hva som passer best for dine behov.

Du kan kontakte vår kundeservice på [email protected] 

Vi er klare til å hjelpe deg med å finne den beste løsningen for deg.


Excellent
4.9 basert på: 87 google
Ok
Remigijus Dauksa
Super god service og rask respons. Vennlig og meget profesjonelt personell. God kaffe. Gå til…
Antanas Karciauskas
Hyggelig og god service. Parkering utenfor butikken.
Marek Pisarski
Takk for støtten til Gabijas kolekryva 😊 Du er fantastisk!!!
Raimonda SKUKAUSKIENĖ
Flott selskap, god service! Takk for at du støtter ensemblet
Skirmantas Valiulis
Meget god service, stort utvalg av produkter og praktisk talt ingen ventetid. Sterkt anbefalt
Mantas Simaitis
Klær av veldig god kvalitet. Hyggelig og profesjonell service.
Wiktor Kruczyk
Perfekt butikk. Høflig og profesjonell service. Veldig gode priser.
Sergey Suldin
Flott og profesjonelt arbeid! Alltid oppmerksom og snill.. Kaffe helt perfekt!
Antanas Karciauskas
Tjenesten er super
Kestutis Kazlauskas
Profesjonell råd jeg anbefaler Plass med parkering
Kamil Mokwinski
Skulle kjøpe vanntette sko. Fikk beskjed av personalet at de jeg hadde var 100 prosent vanntette.…
Rizza Akhtar
Beste service i Oslo. Vi er veldig glade.
Darius Gadeikis
Jeg anbefaler!
Vaida Ruškytė
Fin butikk Et stort utvalg av verneklær, høy kvalitet, rimelig pris og meget vennlig service. jeg…
granat graniczkowski
Veldig hyggelig og rask service.
DDbygg As
Anbefales, veldig god service!!!
Vytautas Ulpys
Vi er veldig fornøyd med samarbeidet med GetPro AS. De er raske og effektive når det kommer til…
Nerijus Gelumbis
Stort utvalg av værer, fant alt jeg trengte, god kvalitet og gode priser. Flott kundeservice!!
Gediminas Stanys
Bra butikk
kestutis ilinavicius
👍
Aleksei Masloboevs
Super shopping sted
Vaidotas Mikalauskas
Veldig fin butikk...god service..anbefaler
Tomas Virkutis
Utmerket med hyggelige mennesker 👍
Florin manea
Jeg anbefaler denne butikken.
Damian Grzywacz
Jeg anbefaler!!! Kule gutter 😉💪
Jordanas Rimeikis
Super service, tips, verdt et besøk
Vaidotas Mikalauskas
Veldig hyggelig service
Vitalijus Linkevicius
Flott butikk god service
Nerijus Dumbliauskas
Toppkvalitetsprodukter. God service i butikk
Mantas Marcinauskis
Gudstjeneste 👍
Marius Ščiglinskas
Billige varer
Edgaras paprastai
Veldig fornøyd med kundeservice
Gediminas K.
Anbefale . Godt personell.
Cokolwiek Cokolwiek
Veldig fint
donatas balsevicius

Vi er stolt forhandler av følgende leverandører

2019 - 2024 © GETPRO AS. Alle rettigheter forbeholdt.